Het leven van Edgar Allen Murphy wordt bepaald door de invloeden van positieve en negatieve getijden. Zo zijn op het ene ogenblik alle gebeurtenissen gunstig voor Murphy, terwijl enige tijd later de ene ramp na de andere zich over hem uitstort. Op zijn pad valt de bleke schaduw van de Vrouwe…