4 verhalen ontleend aan World's Best Science Fiction 1971, verzameld en uitgegeven door Donald A. Wollheim & Terry Carr.