Waarin wij niet kunnen geloven - aldus Goethe - daarvan horen zij het liefst vertellen. Vandaar, sinds de oudheid tot op deze dag, het spookverhaal, de vertelling van het griezelige en gruwelijke, van het demonische en macabere, het fantastische en ongelooflijke. Uit de veelheid dezer verhalen der wereldliteratuur, is hier een boeiende keuze bijeengebracht.