Angst... - zo schreef, 800 jaar na Christus, de Chinese wijsgeer Toe Kwang Ting ­ angst is een facet van de geestelijke speelsheid, ook wel fantasie genoemd. Alleen de volslagen nuchtere mens (een buitengewoon beklagenswaardig persoon) kent de angst niet. Het is een minstens even hoogstaande waarde als zedelijke moed, gevoel voor schoonheid, voor liefde, medelijden, bewogenheid. Wanneer de menselijke geest en zijn fantasie daarachter niet een heel eigen panorama opbouwt, die het inhoud en betekenis geeft, zijn het stukjes beschreven papier, die wegdwarrelen in de wind... Deze bundel meesterlijke vertellingen omvat de ‘angst’ in zijn meest primitieve oervorm: de angst voor het onbegrepene, het ongeziene, het bovennatuurlijke, het onbestaanbare ­ het griezelige spookverhaal in zijn naakte vorm.