De versie in Koepel Goes, 2e druk, is een herwerkte van diegene in druk 1