Duel bij de Corridor

In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuwe galactische tijdrekening - wat overeenkomt met het jaar 5050 van de christelijke tijdrekening. Ruim honderd jaar heerst er eigenlijk al vrede. Maar sinds de Terranen zijn op de zogeheten polypoortstations zijn gestuit, getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, woedt er een conflict met de frequentie monarchie: ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen de polypoortstations aan. De Terranen en hun bondgenoten verweren zich verbitterd - de strijd vindt in de Melkweg en in Andromeda plaats. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de heren van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hun deze werelden ontfutselen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, maken ze daarmee een einde aan de heerschappij van de frequentie monarchie. Daarmee zijn: echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: nog steeds zijn er Vatroxen en minsten twee rivaliserende geestelijke wezens, die met deze vreemde cultuur samenhangen. Perry Rhodan intussen doorkruist in de verre oorden het deel van de machtigheidsballing van HET waarin ook het Stardust-stelsel ligt. In de galaxie Anthuresta stuit hij op de Tryonische Alliantie en begint het duel bij de corridor ...

Actiecommando Infiltratie

In de Melkweg schrijft men het jaar 1463 nieuw galactische tijdrekening - dat komt overeen met het jaar 5050 christelijke tijdrekening. Eigenlijk heerst er sinds meer dan honderd jaar vrede. Maar sinds de Terranen op de zogenoemde polypoortstations gestoten zijn, getuigenissen uit een lang vervlogen tijd, woedt het conflict met de frequentie monarchie ze maakt aanspraak op de macht over elk polypoortstation en valt met ruimteschepen van vormenergie of via de transportschoorstenen van de polypoortstations aan. De Terranen en hun bondgenoten verweren zich verbittert - de strijd vindt in de Melkweg en in Andromeda plaats. Men ontdekt de achilleshiel van de Vatroxen, de heersers van de frequentie monarchie: ze beschikken door middel van hun hibernatiewerelden over de mogelijkheid van de 'wedergeboorte'. Als de Terranen hen deze werelden ontnemen en de vrije bewustzijns van dit volk invangen, beëindigen ze de heerschappij van de frequentie monarchie. Daarmee zijn echter niet alle gevaren uit de weg geruimd: er zijn nog steeds Vatroxen en minstens twee rivaliserende geestelijke wezens die met deze vreemde civilisatie samenhangen. Het Stardust-stelsel in de geheimzinnige verre oorden van de superintelligentie HET is een belangrijk toneel van het conflict: daar verscheen VATROX-VAMU - en kon door de Terraanse kolonisten dank zij de hulp van HET voorlopig verjaagd worden. Daarmee is het gevaar echter niet geweken, maar gelukkig zijn er ook andere helpers. En hun actie vindt plaats met de codenaam actiecommando infiltratie ...