De Arkonidenjager

Kantiran is een wees, hij heeft zijn ouders nooit leren kennen. Maar de jongeman, die is opgegroeid op de jungleplaneet Creiff, weet dat zijn moeder een vrouw van de planeet Arkon was, en zijn vader een Terraan van de Aarde. Dat maakt van hem een persoon van gemengd ras, en dat in een tijd waarin de sterrenrijken van de Arkoniden en Terranen elkaar argwanend beloeren. In deze tijd - het begin van de veertiende eeuw van de Nieuwe Galactische Tijdrekening, wat overeenkomt met het einde van het vijfde millennium van onze tijd - staan de bewoonde planeten van de Melkweg voor grote omwentelingen. Perry Rhodan, die de mensheid in de eenentwintigste eeuw toegang heeft gegeven tot het heelal, wil de vrijheid van de Liga van Vrije Terranen verdedigen. En Bostich I, de Imperator van Arkon, wil zijn macht uitbreiden. Kantiran komt naar Arkon, in het centrum van het Imperium en volgt met succes een opleiding als kadet. Dan hoort hij wie zijn ouders werkelijk zijn: Perry Rhodan, de Terraan, en Ascari da Vivo, de admiralin van het Imperium. Nadat hij in een vertwijfelde situatie zijn moeder heeft aangevallen, kan de jongeman slechts vluchten. Zijn spoor wordt gevolgd door de Arkonidenjager ...

De hyperschok

Kantiran is een wees, zijn ouders heeft hij nooit gekend. Maar de jongeman, die op de jungleplaneet Creiff opgroeit, weet dat zijn moeder een vrouw van de planeet Arkon was en zijn vader een Terraan van de Aarde. Dat bestempelt hem tot een halfbloed - en dat in een tijd, waarin de sterrenrijken van de Arkoniden en Terranen elkaar argwanend beloeren. In deze tijd aan het begin van de 14e eeuw Nieuwe Galactische Tijd - wat overeenkomt met het einde van de 50e eeuw van 'onze tijd' - staan de bewoonde planeten van de Melkweg voor grote omwentelingen. Perry Rhodan, die de mensheid in de 21e eeuw naar het heelal had geleid, wil de vrijheid van de Liga van Vrije Terranen verdedigen. Maar Bostich I, de Imperator van Arkon, wil zijn macht met alle mogelijke middelen steeds verder uitbreiden. Kantiran komt naar Arkon, het centrum van het imperium, en voltooit daar een loopbaan als cadet. En hij verneemt ook wie zijn ouders werkelijk zijn: Perry Rhodan, de Terraan, en Ascari da Vivo, de admiralin van het imperium. Nadat hij in een wanhopige situatie zijn moeder heeft aangevallen, rest de jongeman nog slechts de vlucht. Hij wordt door het Kristalimperium opgejaagd, maar ontkomt - en in deze situatie wordt de galaxie getroffen door de hyperschok ...